Jaarrekening en overige financiële verslagen

Aan het einde van een boekjaar is het verplicht om een jaarrekening op te maken en in te dienen bij diverse instanties. In het geval van vennootschappen (behalve vof) moet de jaarrekening worden gedeponeerd bij de kamer van Koophandel.  Daarnaast zijn er bedrijven die het wenselijk vinden om tussentijdse cijfers te ontvangen.
Als u klant bent van Adminto hoeft u deze zaken niet te bewaken: u richt zich op uw business, Adminto neemt de verslagen voor haar rekening en neemt tijdig contact met u op als uw input gewenst is.

Jaarrekening

Iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als voor instellingen als de Belastingdienst, een bank of andere leningverstrekkers. Adminto maakt de jaarrekening voor u op, gevolgd door één of meerdere meetings waarin toelichting zal worden gegeven en advies zal worden uitgebracht.
Nadat de jaarrekening door u is goedgekeurd, zorgt Adminto voor de aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting.

N.B. Indien uw financiële administratie niet door Adminto wordt uitgevoerd, dan kan het kantoor toch uw jaarrekening verzorgen.

Deponeren jaarverslag bij de Kamer van Koophandel
Alle vennootschappen (behalve vof) zijn verplicht om de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te registreren. Na het samenstellen van de jaarrekening zal Adminto daar zorg voor dragen.

Tussentijds rapport
U kunt om diverse redenen behoefte hebben aan tussentijdse cijfers. Het kan voorkomen dat een bank u om tussentijdse cijfers vraagt bij bijvoorbeeld de aanvraag van een lening. U kunt ze ook voor interne doeleinden nodig hebben.
Deze tussentijdse cijfers zijn vergelijkbaar met een jaarrekening, maar dan op een andere peildatum dan 31 december. Adminto kan u van een tussentijds rapport voorzien, waarin naast de cijfers ook toelichting en adviezen staan.

 

  Adminto Administratie
Administratiekantoor

Graaf Floriskade 40
2613 JV Delft
Tel: 015 - 889 82 82
Email: info@adminto.nl
Web: www.adminto.nl
KvK: 27364604

bullet Inloggen Basecone

bullet Inloggen Client Online

bullet Inloggen e-Boekhouden

bullet Inloggen Twinfield


bullet één aanspreekpunt
bullet online boekhouden
bullet transparantie
bullet scherpe tarieven


Adminto 2010 ©
Algemene voorwaarden